Jelenlegi hely

Hibaüzenet

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls _menu_load_objects() függvényben (/var/www/html/includes/menu.inc 568 sor).

Intézkedési terv október 1-től

Az Avasi Gimnázium járványügyi intézkedési terve
a 2020/2021. tanévre

Hatályos: 2020. október 1-t?l visszavonásig.

Az intézkedési terv kidolgozását a Magyarországon lév? járványügyi helyzet és a szeptember elsején hagyományos keretek között megkezd?d? nevelés-oktatás indokolja.

Footlocker Arnhem Online Shop, Novus Shoes Shop Online, New Balance Fresh Foam Crag - Boys' Grade School Mineral Green/black http://truonghaitin.com783-footlocker-arnhem-online-shop-novus-shoes-shop-online-new-balance-fresh-foam-crag-boys-grade-school-mineral-green-black.html

Az intézmény látogatása

Az intézmény területére az ott foglalkoztatott személyen, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végz? személyen, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkez?n, a gyermeken, illetve a tanulón és a gyermeket, illetve a tanulót – kísér? nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be. Ha a gyermeket, illetve a tanulót az intézménybe kísér? vagy onnan hazakísér? egy f? nagykorú személy maszkot visel, az intézmény területére a testh?mérséklet-mérési pontig léphet be.

Azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a belépés során a testh?mérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztif?orvos által meghatározott mértéket, a többi gyermekt?l, illetve tanulótól el kell különíteni, és err?l a szül?t vagy a törvényes képvisel?t távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.

Nagykorú tanuló esetén belépés az Avasi Gimnáziumba csak abban az esetben történhet, ha a tanuló testh?mérséklete nem haladja meg az országos tisztif?orvos által meghatározott mértéket.

Az intézménybe történ? érkezéskor mindenki köteles magát a testh?mérséklet ellen?rzésnek alávetni.

Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló, illetve feln?tt látogathatja.

A szül? felel?ssége, hogy amennyiben gyermekénél vírusra utaló tüneteket észlel, gondoskodnia kell orvosi vizsgálatáról, illetve köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fert?zés áll fenn.

Belépésnél a mindennapok során a f?bejárat áll rendelkezésre, ahol vírusöl? hatású kézfert?tlenít?t biztosítunk. Az új épület bejáratánál is biztosítunk vírusöl? hatású kézfert?tlenít?t.

Kérjük a Szül?ket, hogy ügyeik intézését elektronikusan intézzék az iskola e-mail címére (titkarsag@avasi.hu) küldött üzenettel.

A tanítási órákon, foglalkozásokon a szájmaszk viselése megengedett, de nem kötelez?. A közösségi terekben (aula, folyosó, stb.) maszk használata kötelez? mindenki számára.

A tantermi oktatás kereteit lehet?ségeinkhez mérten osztályokhoz rendeljük. Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása között a szaktantermekben fert?tlenítést végzünk.

Az optimális m?ködés érdekében változtattunk a csengetési renden. Helyenként 40 perces tanítási órákat vezetünk be, illetve az óraközi szüneteken is változtattunk, az els? tanítási óra 8:00-kor kezd?dik. Az iskolába érkezés id?pontja legkés?bb 7:55. Megszüntetjük a portánál a késések adminisztrálását.

A csengetési rend a következ?képpen változott:

Becsengetés Az óra
id?tartama
Kicsengetés Óra utáni
szünet
1. óra 8:00 45 perc 8:45 10
2. óra 8:55 40 perc 9:35 15
3. óra 9:50 45 perc 10:35 10
4. óra 10:45 40 perc 11:25 15
5. óra 11:40 40 perc 12:20 15
6. óra 12:35 40 perc 13:15 15
7. óra 13:30 45 perc 14:15 5
8. óra 14:20 45 perc 15:05

A sorban állás elkerülése érdekében 3x15 perces ebédszünetet vezettünk be.

Az ebédeltetés rendje:

    • 11.25-11.40 (a 4. óra utáni szünet) a 7, 8, 12. évfolyamok
    • 12.20-12.35 (az 5. óra utáni szünet) a 10, 11. évfolyamok
    • 13.15-13.30 (a 6. óra utáni szünet) a 9. évfolyam

Minden helyszínen (osztálytermek, szaktantermek, büfé, étterem, folyosók, stb.) igyekszünk az optimális véd?távolság betartására, betartatására.

Iskolai programjainkat (nemzeti ünnepek, kirándulások, diákönkormányzati programok) az Operatív Törzs által meghatározott ajánlások szerint szervezzük.

Az els? féléves szül?i értekezleteink anyagát online formában juttatjuk el a szül?khöz.

Környezeti feltételek

Intézményünk minden mosdójában vírusöl? hatású kézfert?tlenít?t biztosítunk. Kéztörlésre papírtörl? áll rendelkezésre.

A korosztálynak megfelel? tájékoztatást a személyi higiéné alapvet? szabályairól f?ként osztályf?nöki órák keretein belül elvégezzük, de betartása, tudatosítása a szül? és az iskola együttes feladata.

A szaktantermeket napi többszöri fert?tlenítéssel, az osztálytermeket, amennyiben nem történik váltás az osztályok között, ott naponta, a mosdókat minden szünetben igyekszünk fert?tleníteni. Fokozottan figyelünk az étkezési helyszínek tisztaságára. A fokozott tanári ügyelet és a kell? véd?távolság betartatásával megpróbáljuk optimalizálni az ebédeltetés folyamatát. A további szervezési és m?ködési feladat az étkezés üzemeltet?jének a felel?ssége.

Kiemelt figyelmet biztosítunk a rendszeres szell?ztetésre.

Tanulói hiányzások

Az iskola egészségügyi ellátása zavartalanul m?ködik, a véd?n?i, az iskolaorvosi teend?k ellátása a járványügyi óvintézkedések betartatásával folyamatos.

Ha gyermeknél, pedagógusnál, egyéb dolgozónál fert?zés tünetei észlelhet?k, az erre az esetre létrehozott eljárásrend alapján haladéktalanul el kell ?t különíteni. Minden gyanús esetet azonnal közölni kell az iskolaorvossal, az iskolavezetéssel. A szül?nek, az intézmény vezetésének kötelessége egymás tájékoztatása, értesítése.

Igazolt hiányzásnak tekintjük, ha a tanuló hatósági karanténba került és err?l igazolást hoz.

Minden egyéb esetben a hiányzások elbírálására a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a mérvadó.

Veszélyhelyzetre vonatkozó külön rendelkezések

Az intézkedési terv értelmében, ha valamelyik köznevelési intézményt közvetlenül érint? megbetegedés történik, az Emberi Er?források Minisztériuma és a Nemzeti Népegészségügyi Központ a területi népegészségügyi hatósággal közösen megvizsgálja, hogy milyen intézkedést szükséges az adott intézményben meghozni. Egyedi, intézményre vonatkozó döntést az Operatív Törzs hoz meg, amelynek egyik formája lehet a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelése.

Tisztelt Szül?k!

Kérjük, a hiteles információk eljuttatása érdekében a KRÉTA-felület üzeneteit figyeljék, majd intézményünk honlapját, és az osztályf?nökök által m?ködtetett felületeket.

Iskolavezetés

Tetszik: 
Average: 5 (4 votes)

Avasi Gimnázium

Az iskola címe:

3524 Miskolc, Klapka György u. 2.

E-mail:

titkarsag@avasi.hu
avasi.gazd@gmail.com

OM azonosító: 029 264
Telephelykód: 001 (KLIK 048 007)

Telefon

   +36 (46) 562-289 porta
   +36 (46) 562-287 tanári
   +36 (46) 562-289 titkárság
   +36 (30) 460-1886, +36 (30) 462-9377
   +36 (46) 366-620 igazgató
   +36 (46) 562-286 gazdasági iroda
   +36 (46) 364-603 testnevelői és konyha

Fax: +36 (46) 562-290

QR-kód

Web

A honlappal kapcsolatos észrevétel, vélemény, javaslat, kérdés...kapcsolat

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer